Sök domän

Driftinformation

accept_32x32 Inga kända störningar för närvarande!

Aktuellt

Reservkraft

För att alltid kunna leverera våra tjänster till dig som kund har vi på Jamtport självklart reservkraft. I händelse av ett kortare strömavbrott kommer vår UPS att se till att strömförsörja hela serverrummet. Om avbrottet skulle bli långvarigt startar dessutom vårt reservkraftverk för att se till att vi alltid har ström.

Miljöansvar

I vanliga fall får vi vår el från Jämtkraft som har nästan enbart förnyelsebara energikällor som vindkraft och vattenkraft. När vi provkör vårt reservkraftverk och om det skulle behöva användas i skarp drift vill vi såklart inte att det skall vara sämre för miljön. Vi använder därför biodiesel (RME) som bränsle till vårt reservkraftverk. Detta är gjort av rapsolja och minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med vanlig fossil diesel.